PROJECTES

L'Escola Ndimbalante

OBJECTIUS

Garantir el dret a l’educació als infants de Njoben i pobles veïns.

Contribuir en la reducció de la desigualtat per motius socials i econòmics.

Fomentar l’esperit crític i les oportunitats d’una vida adulta autònoma.

Oferir un espai segur, cuidat i amb recursos als infants de Njoben i pobles veïns.

Promoure la vinculació a l’educació acadèmica acompanyant infants i famílies en els primers estadis del circuit educatiu.

CRONOLOGIA

keyboard_arrow_up